Herdanza Arte

ARQUITECTURA CIVIL
de planta rectangular e escaleiras interiores. A estancia principal conserva o artesonado de madeira, típico das boas casas desta comarca.Ten capela integrada na vivenda e pedra de armas con marco vexetal e mascarón. Sobor da imposta dunha das portas que dán acceso ós patios aparece gravada a data de 1590

Outros: Fontes, fornos, muiños, canastros, lavadeiros ,etc.

ARQUITECTURA RELIXIOSA
Capela da Aparecida (Porqueirós)
Igrexa de Santa María do Castro (Guntumil)
Capela de Salgueiro (O Salgueiro)
Capela de Pazós de Barxés (Barxés)
Santuario dos Milagres (Couso de Salas)
Igrexa Muiños (Mugueimes)
Igrexa de Sto André (Porqueirós)
Capela Barxés (Taboadela)
Igrexa (Barxés)
Capela dos Clamores (Cadós-Barrio)
Igrexa de Santa María (Cadós)
Capela de Sta Leocadia (Barxés)
Igrexa de Santiago (Couso de Salas)
Capela (Couso de Salas)
Igrexa (Farnadeiros)
Igrexa de San Miguel (Xermeade)
Igrexa de Sta Olaia (Maus de Salas)
Capela Muiños (Mugueimes)
Igrexa de San Pedro (Parada de Ventosa)
Igrexa de San Salvador (Prado)
Capela Prado (Reparade)
Capela Prado (Albite)
Capela (Requiás)
Igrexa (Requiás)
Igrexa de Sta María (Soutelo)

CRUCEIROS E PETOS DE ÁNIMAS

Cruceiro de Porqueirós (Porqueirós)
Cruceiro da Clamadoira (Muiños)
Cruceiro Tourós (Tourós)
Cruceiro Pazó (Pazó)
Cruceiro Reparade (Reparade)

Cruceiro Cruceiro Clamadoira Cruceiro Guimil Cruceiro Pazó Cruceiro Porqueirós Cruceiro Reparade

Peto de ánimas de Rañadoiro (Rañadoiro)
Peto de ánimas de Piñoi (Piñoi)
Peto de ánimas de Barxés (Barxés)
Peto de ánimas da Clamadoira (Rañadoiro)
Peto de ánimas de Couso (Couso)
Peto de ánimas de Güimil (Güimil)

Peto das Animas Peto das Animas Barxes Peto das Animas Rañadoiro CPeto das Animas Couso

CASAS RECTORAL
CASA RECTORAL DE SAN PEDRO

(Grupo A) 8 Habitacións, 2 salóns, unha habitación para minusválidos, biblioteca, salón de almorzos, patio interior, etc.

Advertisements